Санитарен комфорт в работна среда? Мисията възможна с OoYes

Наличието на добри санитарно-хигиенни условия в работната среда е право на всеки служител, задължение на всяка компания и условие за по-безопасно бъдеще.

Независимо дали говорим за строителни обекти, пътни строежи или други работни площадки на открито, осигуряването на безопасна, здравословна работна среда е от ключово значение.

Санитарни и хигиенни условия на работното място: EN16194:2012

Европейският стандарт EN16194:2012, който има статут на български стандарт от 2012 година, определя организационните мерки, които гарантират благосъстоянието на служителите на работния обект.

В центъра на този стандарт са мобилните тоалетни кабини без канализационна връзка, особено необходими на строителни, промишлени или селскостопански обекти. Знаем това от опит, защото повече от 20 години доставяме мобилни санитарни решения за бизнеса...навсякъде и по всяко време. 

ВИЖТЕ: Мобилни решения за строителни обекти

БДС EN16194 установява изискванията за мобилни тоалетни кабини и санитарни продукти, необходимия брой тоалетни кабини спрямо броя на служителите, начина и честотата на почистване и извозване на отпадните води, съблюдавайки задълженията за хигиена, здраве и безопасност, така че всеки служител да работи в условия, които защитават основните му нужди.

Част от изискванията включват:

  • честота на използване на потребител: 1 път в рамките на 4 часа;
  • максимум посещения на кабината до следващо почистване на отпадните води: 100;
  • от 1 до 10 потребители: 1 бр. тоалетни кабини;
  • от 11 до 20 потребители: 2 бр. тоалетни кабини;
  • повече от 20 потребители: една допълнителна кабина за всеки 10 допълнителни потребители;
  • кабините се почистват най-малко след 5 работни дни по 8 часа;
  • при строителни дейности, извършвани на земята максималното разстояние до тоалетната кабина на бива да надвишава 100 м.;
  • при многоетажни строителни обекти трябва да бъде поставена тоалетна кабина на всеки втори етаж от сградата;

Мобилните тоалетни кабини OoYes от гледна точка на служителите, работодателите и околната среда

Преносимите тоалетни кабини OoYes са идеалното решение за ситуации, в които липсва канализационна система. Накратко, те могат да бъдат позиционирани навсякъде, гарантирайки хигиенична и безопасна санитарна среда за служителите и спокойствие за работодателите.

Еко тоалетните OoYes са устойчиво и икономично решение, което намалява въздействието върху околната среда като замърсяване с отпадъчни води, спестявайки водни и енергийните ресурси.

РАЗГЛЕДАЙТЕ: Мобилна санитарна техника OoYes

От избора на най-подходящия тип химическа тоалетна, планирането на необходимия брой тоалетни кабини, позиционирането, честотата на почистване и дезинфекция до правилното събиране и изхвърляне на отпадъците, нашата услуга за отдаване под наем на химически тоалетни OoYes се грижи за всичко.

Имайки в предвид, че хигиенният аспект е основен, ние предлагаме различни решения, за да направим мобилните тоалетни не само чисти, подредени и комфортни, но и дезинфекцирани.

Цялостната ни услуга е важна стъпка в посока осигуряване на добри хигиенно-санитарни условия за всички служители... дори когато на пръв поглед изглежда, че работното място не позволява това.

 

Количка

Вашата кошница е празна